Zachrisen, B. ¬ęKonstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek¬Ľ. Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 2, juli 2022, doi:10.23865/nbf.v19.252.