Johansson, E. M. «Personalens blick på barns tillhörighet i förskolan». Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 2, juli 2022, doi:10.23865/nbf.v19.255.