Bratsvedal, I. «‘Tissen er haram!’ En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam». Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 3, oktober 2022, doi:10.23865/nbf.v19.260.