Kamisaka, Y., og H. Wergedahl. «Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave ‘observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen’». Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 3, oktober 2022, doi:10.23865/nbf.v19.295.