Dybvik, H., C. D. Fodstad, og H. Jæger. «Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 3, oktober 2022, doi:10.23865/nbf.v19.314.