Jansen, T., L. Gjems, og K. Rydjord Tholin. Ā«Fagsamtaler i barnehagenĀ». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, desember 2012, doi:10.7577/nbf.478.