Ohna, Stein Erik, og Siv Hillesøy. «Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten». Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 3, september 2022, doi:10.23865/nbf.v19.327.