Holmberg, Y. «Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, desember 2012, doi:10.7577/nbf.477.