Emilsson, A., og I. Pramling Samuelsson. «Jakten på det kompetenta barnet». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, desember 2012, doi:10.7577/nbf.476.