Vatne, B. «Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, desember 2012, doi:10.7577/nbf.471.