Åmot, I. «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, november 2012, doi:10.7577/nbf.437.