Olsen, B. «Markedsliberalisme og modstand: På strejftog i Trondheim og i børnehavepædagogikken». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, april 2013, doi:10.7577/nbf.426.