Pramling Samuelsson, I., og J.-E. Johansson. Ā«EditorialĀ». Nordisk barnehageforskning, bd. 1, nr. 1, oktober 2008, doi:10.7577/nbf.236.