Bjørgen, K. «Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, oktober 2012, doi:10.7577/nbf.418.