Farstad, G. R. «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, januar 2012, doi:10.7577/nbf.317.