Løvgren, M., og L. Gulbrandsen. «How early and how long?». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, januar 2012, doi:10.7577/nbf.318.