Andenæs, A. «Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, januar 2012, doi:10.7577/nbf.316.