Moe, R., og G. Nordvik. «Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, januar 2012, doi:10.7577/nbf.314.