Stefansen, K. «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, januar 2012, doi:10.7577/nbf.319.