Berge, Anita. «‘Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt’: Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole». Nordisk barnehageforskning, bd. 5, januar 2012, doi:10.7577/nbf.312.