Bae, B. «Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?». Nordisk barnehageforskning, bd. 2, nr. 1, mars 2009, doi:10.7577/nbf.246.