Gjervan, E. K. «Lekens Dramaturgi - Nye Muligheter for Barneteatret?». Nordisk Barnehageforskning, bd. 6, mai 2013, doi:10.7577/nbf.385.