Gjervan, E. K. «Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?». Nordisk barnehageforskning, bd. 6, mai 2013, doi:10.7577/nbf.385.