Insulander, E., og E. Svärdemo Åberg. «Vilken Kunskap erkänns I Det Systematiska Kvalitetsarbetet? Om oförenliga Tankestilar I Dagens förskola I Dagens förskola». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, juli 2014, doi:10.7577/nbf.779.