Fønnebø, B., og C. N. Rolfsen. «Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 7, januar 2014, doi:10.7577/nbf.742.