Fønnebø, B., og C. N. Rolfsen. «Areal Til Skapende Lek, læring Og Utforskning I Barnehagen». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, januar 2014, doi:10.7577/nbf.742.