Børhaug, K., og D. Øyvind Lotsberg. «Fra Kollegafellesskap Til Ledelseshierarki? De Pedagogiske Lederne I Barnehagens Ledelsesprosess». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, august 2014, doi:10.7577/nbf.628.