Hjort, M.-L., og N. Pramling. «Den Blivande förskollärarens Formering. En Studie Av verksamhetsförlagda Handledningssamtal, Argumentationstraditioner Och Metaforik». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, juni 2014, doi:10.7577/nbf.610.