Eriksson, A. «Förskollärarens förtydligade Ansvar - En balansgång Mellan Ett Demokratiskt förhållningssätt Och Att utöva Yrkeskunskap». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, april 2014, doi:10.7577/nbf.576.