Larsen, A. K., og M. V. Slåtten. «Mot En Ny Pedagogisk Lederrolle Og Lederidentitet?». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, februar 2014, doi:10.7577/nbf.541.