Ahlskog-Björkman, E. «Interaktionens Betydelse för Barns lärande - En Studie Av Barns möte Med slöjd I förskolan». Nordisk Barnehageforskning, bd. 7, juni 2014, doi:10.7577/nbf.343.