Larsen, A. sofi. «Potensialer i ubestemmelige øyeblikk». Nordisk barnehageforskning, bd. 8, desember 2014, doi:10.7577/nbf.888.