Vik, Stine. «Barns Deltakelse Og Tidlig Innsats: Et Pedagogisk Bidrag Til forståelse Av Tidlig Innsats I Norske Barnehager». Nordisk barnehageforskning 8 (november 26, 2014). åpnet april 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/105.