Hognestad, Karin, og Marit Bøe. «Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices». Nordisk barnehageforskning 8 (desember 9, 2014). åpnet april 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/106.