Kasin, Olav, og Mette Vaagan Slåtten. «Likestilt Og Forskjellig? Om Menn Og Likestilling I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 9 (mars 28, 2015). åpnet mars 21, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/107.