Winger, Nina, og Brit Johanne Eide. « Retrospektivt Blikk På Hverdagslivet I En småbarnsgruppe». Nordisk barnehageforskning 9 (mars 28, 2015). åpnet mars 21, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/113.