Hagen, Trond Løge. «Hvilken Innvirkning Har Barnehagens Fysiske Utemiljø På Barns Lek Og De Ansattes Pedagogiske Praksis I Uterommet». Nordisk barnehageforskning 10 (juli 1, 2015). åpnet april 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/117.