Ackesjö, Helena. «Den Komplexa väven Att Organisera för Barns övergångar till Och från förskoleklass». Nordisk barnehageforskning 11 (september 25, 2015). åpnet mars 26, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/123.