Nordvik, Grete, og Marit Alvestad. «Danningsbegrepet I Barnehagenes årsplaner – En Diskursanalytisk tilnærming». Nordisk barnehageforskning 11 (desember 3, 2015). åpnet mars 25, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/125.