Alvestad, Marit, og Anita Berge. «Svenske førskolelærere Om læring I Planlegging Og Praksis Relatert Til Den Nasjonale læreplanen». Nordisk barnehageforskning 2, no. 2 (juni 6, 2009). åpnet oktober 5, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/13.