Nygård, Mette. «Kvalitet I læring I Barnehagen. En Analyse Av Styringsdokumenter Fra OECD Og Norge». Nordisk barnehageforskning 11 (oktober 6, 2015). åpnet mars 25, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/132.