Björklund, Camilla, Malin Nilsen, og Ingrid Pramling Samuelsson. «Berättelser Som Redskap för Att föra Och följa Resonemang». Nordisk barnehageforskning 12 (oktober 4, 2016). åpnet september 24, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/138.