Slettner, Sigrun, og Liv Gjems. «Litterasitetsfremmende Samtaler I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 12 (mai 3, 2016). åpnet mars 30, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/139.