Larsen, Ann Kristin, og Mette Vaagan Slåtten. «Jeg Er En sånn Hverdagspedagog! Barnehagestyreres Profesjonelle Handlingsrom for å Styrke barnehagelæreres Anvendelse Av fagspråk». Nordisk barnehageforskning 14 (juli 3, 2017). åpnet september 29, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/147.