Nome, Dag Øystein. «De Yngste Barna Og Tingene Deres – En ANT-Analyse Av Lek I småbarnsavdelinger». Nordisk barnehageforskning 14 (mars 29, 2017). åpnet juni 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/148.