Sæbbe, Per-Einar, og Ingrid Pramling Samuelsson. «Hvordan Underviser barnehagelærere? Eller gjør Man Ikke Det I Barnehagen?». Nordisk barnehageforskning 14 (juni 8, 2017). åpnet oktober 5, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/151.