Ackesjö, Helena. «Förskoleklasslärare Som gästarbetare: Gränsmarkeringar via Sociala stängningar». Nordisk barnehageforskning 3, no. 1 (april 15, 2010). åpnet april 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/16.