Nordvik, Grete Karin, og Bente Vatne. «Eksamensoppgaver I barnehagelærerutdanningen I Lys Av formålet Om En Integrert, Profesjonsrettet Og Forskningsbasert Utdanning». Nordisk barnehageforskning 16 (november 27, 2017). åpnet april 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/163.