Haugset, Anne Sigrid. «Institusjonelt Eiermangfold Og Et Likeverdig Barnehagetilbud». Nordisk barnehageforskning 17, no. 1 (april 18, 2018). åpnet mars 26, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/167.