Alnervik, Karin, Charlotte Öhman, Eva Lidén, og Monica Nilsson. «Barn Och vårdnadshavares Minnen Av Deltagande I Pedagogisk Dokumentation». Nordisk barnehageforskning 17, no. 1 (juni 15, 2018). åpnet juni 4, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/168.