Giske, Rune, Magrethe Tjensvoll, og Sindre M. Dyrstad. «Fysisk Aktivitet I Barnehagen: Et Casestudium Av Daglig Fysisk Aktivitet I En Avdeling Med femåringer». Nordisk barnehageforskning 3, no. 2 (juni 18, 2010). åpnet januar 31, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/17.