Myrstad, Anne, og Toril Sverdrup. «De Yngste Barna Som Vegfarere I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 18 (juni 4, 2019). åpnet april 1, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/181.